Korduvad küsimused

Kas Maxim võib ärritada nahka?

Maximi korrektse kasutamise korral on nahaärrituse võimalus suhteliselt väike. Mõned inimesed võivad siiski kogeda teatud määral sügelus -või kipitustunnet, eelkõige antiperspirandi kandmisel katkisele või ärritunud nahale. Seda aitavad taandada pantenooli või hormooni sisaldavad kreemid ning hommikune kaenla-aluste loputamine veega. Õnneks on sügelus tavaliselt kiiresti mööduv ning omab tendentsi aja jooksul taanduda. Vajadusel, väga tundliku naha korral, võib jätkata ravi Maxim Sensitive`iga. Juhul, kui peaks tekima nahalööve, lõpetada toote kasutamine, kuni lööve taandub. Mõne päeva möödudes võib proovida raviga uuesti alustada, kandes Maximit kaenla alla piiratud alale (soovitavalt täpselt keskele). Sagedamini ei teki eelnevat nahaprobleemi uuesti, kuid võib juhtuda, et saate Maximit kasutada vaid mõnepäevase intervalliga või peate vajadusel jätkama nõrgema toote –  Maxim Sensitive`iga. Püsiva lööbe tekimisel lõpetada toote kasutamine. Teadke, et igasuguse lööbe vältimise üheks tingimuseks on toote kasutamine vaid tervele nahale ja mitte vahetult peale raseerimist.

Kas Maxim võib põhjustada teisi kõrvaltoimeid?

Väike % inimesi võib kogeda füüsilise pingutuse ajal kompensatoorset higistamist teistes kehapiirkondades, kuid see on väga kergekujuline, tavaliselt ei häiri inimest ja selle pärast ei pea muretsema. Tavaliselt on kasu, mis saadakse kuivadest kaenla-alustest, kordi suurem kui vähene ebamugavus kompensatoorde higistamisega.

Kas Maximi kasutamise ajal saab kasutada deodoranti?

Kuna Maxim kõrvaldab enamikel juhtudel efektiivselt higistamise, siis paljud inimesed ei vaja enam deodoranti. Teatavasti on halva kehalõhna tekimise oluliseks tingimuseks higi ja bakterite koosmõju. Kui te siiski otsustate deodoranti kasutada, siis võite seda teha, kuid tundliku naha puhul on mõistlik eelistada lõhnavaba toodet.

Kas higistamise peatamine ei häiri keha normaalset jahutamist?

 

Kuna kaenla-aluste pindala on üle 300 korra väiksem kogu keha pindalast, siis ei mõjusta ajutine higistamise peatamine nii väiksel alal kogu keha soojaregulatsiooni.

Kas alumiinium antiperspirantides on ohutu?

 

Alumiiniumkloriid on ohutu kemikaal (vastab FDA ohutusnõuetele CFR 369.20 järgi).  Uuringud näitavad, et alumiinium, mis imendub antiperspirantidest, moodustab vaid tühise osa iga päev toidu ja joogiveega saadavast alumiiniumi hulgast.

Kas esineb seos antiperspirantide ja rinnavähi vahel?

Rahva seas on esinenud kuulujutte võimalikust antiperspirantide ja rinnavähi seostest.  Ameerika Vähiliit (www.cancer.org) ja mitmed teised organisatsioonid lükkavad need väited ametlikult ümber, kuna paikne higierituse pärssimine ei põhjusta toksiinide peetust ning üksiki uuring ei ole sellist seost tõestanud.

4 juhtivat vähiorganisatsiooni ütlevad rinnavähi ja antiperspirantide kasutamise vahelise seose kohta järgmist:

Need väited on suuresti ebatõesed, väidab Ameerika Vähiorganisatsioon (www.cancer.org) .  Ei ole korralikku teaduslikku tõestust sellise väite tõestuseks. Ameerika Vähiorganisatsioon ei ole teadlik ühestki tugevast epidemioloogilisets uuringust, mis näitaks statistilist seost rinnavähi riski ja antiperspirantide kasutamise vahel. Vastupidiselt, hoolikalt ettevalmistatud epidemioloogiline uuring, mis avaldati 2002.a., võrdles 813 rinnavähiga ja 793 tervet naist ja ei leidnud seost rinnavähi riski, antiperspirantide või deodorantide kasutamise või kaenlaaluste raseerimise vahel.

Samamoodi võidab Susan B. Korner`i Vähiorganisatsioon (http://m.komen.org/index.php ) , et ulatuslikud uurimustööd rinnavähi tekkepõhjuste kohta ei viita seosele antiperspirantide kasutamisega. Küll aga näitavad uurimused seda, et kõige olulisemateks riskifaktoriteks rinnavähi kujunemises on naiseks olemine ja vananemine.

Riiklik Vähiinstituut (www.cancer.gov ) on samuti arutlenud rinnavähi ja antiperspirantide teemat. Instituudi vastus on järgmine: On esitatud väiteid, et need tooted sisaldavad kahjulikke aineid, mis võivad imenduda nahka või siseneda kehasse raseerimisel tekivate mikrolõhede kaudu. Mõned teadlased on ka arvanud, et teatud ained antiperspirantides või deodorantides võivad olla seotud rinnavähi tekkega, kuna neid kantakse sageli rinna lähedal olevale nahale. Siiski ei ole Riikliku Vähiinstituudi teadlased teadlikud ühestki põhjalikust uuringust, mis tõestaks seose antiperspirantide või deodorantide kasutamise ja järgneva rinnavähi tekimise vahel.

BreastCancer.org (mitte-äriline organisatsioon, mis on pühendunud usaldusväärse, täieliku ja kaasaegse info jagamisele rinnavähi kohta) ütleb, et kui intrigeeriv võib ka olla mõelda, kas antiperspirandid ja rinnavähk võiksid olla seotud,  ei ole uuringuid, mis tõestavad mingitki seost. Kui väga ka me tahaksime avastada seda ühte rinnavähi põhjust, et suuta haigust vältida, siis antiperspirandid lihtsalt ei ole rinnavähi põhjustajaks.

Pigem soovitab Ameerika Vähiliit rinnavähi riski langetamiseks elustiili muutusi ja muid ennetavaid meetmeid. Näiteks suurenenud rinnavähi riskiga naised võiksid vältida alkoholi, tegeleda regulaarselt füüsilise tegevusega ja hoida kehakaal normis. Mitme lapse sünnitamine ja rinnaga toitmine näivad samuti langetavat rinnavähi riski. Samuti on heade ravitulemuste saavutamiseks väga oluline rinnavähi varajane avastamine.